Avşar, Trakya’da Beklenen Ayçiçeğinde Rekolte Düşüşünü Meclise Taşıyor!

DEVA Partisi Trakya Milletvekili Cem AVŞAR, Trakya’da yaşanan aşırı kuraklık sebebiyle üreticinin ayçiçeğinde çok yüksek rekolte düşüşü beklemesinden dolayı Trakya’nın afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

ÜREYİCİYİ %50’YE VARAN REKOLTE DÜŞÜŞÜ KORKUSU SARDI.

Kanun teklifinin gerekçesinde; “Ülkemizin ayçiçeği üretiminin yaklaşık % 43’üne karşılayan Trakya’da verimin yüzde 50’ye kadar düşmesi beklendiğini” belirten AVŞAR, Trakyalı çiftçimize hükümetin sahip çıkması ve afet bölgesi ilan etmesi gerektiğini ifade etti.

UZMANLAR, YAĞIŞ DÜZENSİZLİĞİNDEN DOLAYI ERKEN EKİMDE MİLDİYO HASTALIĞI, GEÇ EKİMDE MANTARİ HASTAĞI RİSKİNE DİKKAT ÇEKİYOR.

AVŞAR, “Üreticiler ve sektör temsilcilerinden ile edindiği bilgilere göre; mevsim normalinde seyretmeyen yağış düzensizlikleri sebebiyle ayçiçeğinin erken ekimi, mildiyo hastalığı riski taşırken; geç ekilmesi durumunda ise, çiçek döneminde yakıcı sıcaklarla birlikte rekolte düşüklüğü ihtimali oluştuğunu,  aşırı sıcak ve nemden dolayı bitkinin strese girdiğini ve mantari hastalıklarının görülmeye başlandığını dile getirdiklerini” belirtti.

YÜKSEK SICAKLIK ETKİSİYLE BİTKİDE ABİYOTİK STRESLER GÖRÜLMEKTEDİR. 

AVŞAR, gerekçede; “Son dönemde yaşanan yüksek sıcaklıklarında etkisiyle, yetersiz kök gelişimi, bitki boyunda kısalık, yaprakta küçülme vb. abiyotik stresler, bitkinin generatif döneme erken geçişine sebep olduğunu,  yüksek sıcaklık ve kuraklığın halen devam ediyor olmasıyla tablalarda küçülme ve tabla yapraklarında yanıklar oluştuğunu ve verim kayıplarının uzun yıllar ortalamasına göre % 45-50 düzeyinde olacağını” belirtti.

YÜKSEK MALİYETLER CABASI

AVŞAR, “Ayrıca üretim maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle, ileri sezonlarda ürün deseninde ayçiçeği aleyhine değişim olması endişesi bulunduğunu” ifade etti.

TRAKYA İVEDİLİKLE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİDİR.

AVŞAR, bütün bu gerekçeye bağlı olarak yaptığı kanun teklifinde Tarım Kanununun 22. maddesinin başlığına “doğal afetlerden korunma” ve içeriğine de “aşırı kuraklık, sel ve haşere istilası gibi doğal afetlerin zararlarını bertaraf etmek” ibarelerinin eklenmesi gerektiğini önerdi. 

AVŞAR, kanunda yapılacak bu değişikliğe dayanarak aşırı kuraklık ve bitkisel hastalıkların beraberinde getireceği bu büyük zararların bertaraf edilmesi için Trakya’nın bir an evvel afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.