Çorlu Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un başkanlığında Çorlu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce bir ek gündem maddesinin Meclis gündemine alınması oy birliğiyle kabul edildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediyesi ve diğer tüm kurumlarca Çorlu’da gerçekleştirilen genel çalışmalar hakkında yaptığı aylık sunum ile meclis üyelerini bilgilendirdi.

Aralık ayı olağan meclis toplantısında alınan kararla şu şekilde oldu:

– 2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu, Meclisin bilgisine sunuldu.

– Yapı Kontrol Müdürlüğü 2024 yılı ücret tarifesinin güncellenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Ara komisyonda görüşülen ücret tarifesi, oy birliğiyle kabul edildi.

– Afet İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmek üzere İçişleri Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

– Sosyal denge sözleşmesi yapmak için Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

– 2021/214 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Küçük Sanayi Sitesi ön bahçe kullanımı ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılması konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

– Vitrin yarışması düzenlenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

– İmar planı değişikliklerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

– İmar Komisyonu kararları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

– Çorlu Belediyesine ait olan ve imar planlarında park alanı olarak belirtilen Muhittin Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, İsmet Paşa Bulvarı, Kaşmir Sokak ve Sipahi Sokak arasında kalan park alanında Çorlu Belediyesinin uygun göreceği ağaç türleri ve yerleşim planına sadık kalmak kaydıyla, ağaçlandırma alanına ”Rotary 100. Yıl Parkı” adı verilmesi talebinin görüşülmek üzere İçişleri Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.